Lakossági tájékoztató

Tisztelt Lakosok!

A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő válaszreakciót adjunk. Az emberi élet és az anyagi javak biztonsága mindenki számára fontos. Az elmúlt években - hazánkban kialakult katasztrófák, valamint a kezelésük során tapasztaltak ösztönözték arra a jogalkotókat, hogy megalkossák a 2012. január 1-én hatályba lépett új katasztrófavédelmi törvényt, mely megteremtette a szükséges változtatások alapjait. Magyarországon minden települést kockázatelemzésnek vetettek alá, melynek eredményeként a településeket katasztrófavédelmi osztályokba sorolták. Három osztály létezik, melyből az I. kategóriába tartozó települések a legveszélyeztetettebbek.

Ravatalozó felújítás

dilogo

 

Teljes egészében megújul a ravatalozó épülete, kiépítésre kerül az akadálymentesítés és a fedett nyitott rész is korszerűsítésre kerül.

  • kedvezményezett: Tiszanagyfalu Község Önkormányzata
  • projekt költségvetése: bruttó 11.955.761.-Ft
  • támogatás: 9.413.984.-Ft
  • Projekt időszak: 2013.08.01-2013.10.15


xx

KÖZLEMÉNY

a Tiszanagyfalui Óvodába a 2013/2014. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról

Tiszanagyfalu Község Önkormányzata, mint a Tiszanagyfalui Óvoda (4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.) fenntartója, ?A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, a Tiszanagyfalui Óvodába a 2013/2014. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt teszi közzé:

Hirdetmény

Tiszanagyfalu Község Önkormányzata a közvilágítási lámpatestek karbantartására keres vállalkozót. A közvilágítás adatait a mellékelt táblázat tartalmazza.

Az árajánlatokat Tiszanagyfalu község Önkormányzata részészére 10 napon belül postán vagy e-mail-ben kérjük eljuttatni.