Szociális földprogramok működtetése

P6250264A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett ?Szociális földprogramok működtetésének támogatására? kiírt pályázaton Tiszanagyfalu Önkormányzata a ?Szociális földprogram ? című pályázatára 1 000 000 forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A szociális földprogram keretén belül konyhakerti zöldségfélék termesztése történik. A megtermelt zöldségfélékből a támogatott személyek térítésmentesen részesülnek, a nagyobb hányadból az önkormányzat a közétkeztetés zöldségfélék iránti igényét elégíti ki.

A program támogatója:

kim

 

Zöld életmódra nevelés a tiszanagyfalui Körzeti Általános Iskolában és Óvodában

uszt_logo_rgb

Tiszanagyfalu Község Önkormányzata prioritásként kezeli a környezetvédelem, valamint a fenntartható fejlődés és fenntartható életmódok alapjainak megismertetését mind a fiatalabb, mind az idősebb tiszanagyfalui lakókkal.

Az Önkormányzat jelen projekttel az általános iskola intézményében tanuló 1-8. osztályos tanulók figyelmét ráirányítja a környezetvédelem fontosságára.

Uniós támogatásból új orvosi rendelő került átadásra Tiszanagyfalu-Virányos településen

Tiszanagyfalu Község Önkormányzata pályázati eljárás keretében 95 százalékos támogatási intenzitás mellett 35.598.318.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely keretében lehetősége nyílott a település külterületi részét alkotó Virányos településrészen egy modern orvosi rendelő kialakítására.
A projekt keretében az orvosi rendelőnek helyet adó új épület került kivitelezésre, illetve került felszerelésre a mai kor követelményeit teljes mértékben kielégítő orvosi eszközparkkal, berendezési tárgyakkal, továbbá informatikai eszközökkel. A korszerű rendelő megvalósulásával a településen élők 25 éves álma vált valóvá, hiszen a régi rendelő épülete mára teljeséggel elavulttá vált, és nem volt méltó a háziorvoshoz forduló betegek fogadására.
A projekt sajtónyílvános záró rendezvényére 2011. augusztus 15-én 16.00-órakor került sor, az épületet ünnepélyes keretek között Dr. Vinnai Győző megyei kormánymegbízott Úr adta át, a rendezvényt jelenlétével megtisztelte Dr. Karakó László országgyűlési képviselő is.

 

{besps}viranyos{/besps}