Nagy-Morotva

Magyarország földrajzi helyzetéből és geomorfológiai adottságaiból egyértelműen következik, hogy ökológiai szempontból számunkra az igazi természeti "kincset" alföldi területeink jelentik, hiszen itt vannak valóban unikális jellegű, nemzetközi viszonylatban mérvadó tájképi és biológiai emlékeink. Ezek közül is első helyen kell említenünk folyó menti területeinket, amely a szabályozási munkák ellenére rendkívül sok elemét őrizték meg a táj eredeti arculatának és élővilágának. Hiszen olyannyira természetközeli folyószakaszokat, morotvákat, ligeterdőket vagy mocsárréteket, mint például nálunk a Felső-Tisza-vidéken, tényleg nem lehet látni sehol, különösen ilyen mennyiségben.

Tiszanagyfalu története

Neve méretére utal. A település neve a XIII. századtól fordul elő az írásos emlékeinkben. A XIII. század közepén Magna villa és a szabolcsi várispánság birtoka. A település a tatárjárás alatt megsemmisült, mert a tatárok a Tisza bal partján lévő falvakat felégették, elpusztították.
1245-ben IV. Béla király a lakatlan, korábban a szabolcsi várhoz tartozó földet Guth Keled nembeli Istvánnak adományozta.
A pápai tizedjegyzékben a XV. század elején Nagfalu néven szerepelt, melynek temploma és papja volt. 1342-ben a besztereci monostor bírta, de korábban a Hont-Pázmán nembeli Dersé volt.

A Morotva élővilága

Tündérrózsa (Nymphaea alba L.)

Jellemzők:

Vízi növény, a rizóma a vízfenéken kúszó, elérheti a karvastagságot. A levelek majdnem kerekdedek, ép szélűek, válluk mélyen bevágottak, a víz felszínén úsznak. A virágok fehérek, 10-20 cm átmérőjűek,a víz színén nappal nyílnak. A csészelevelek száma 4 vagy 5, a legbelső porzók szálasak, a magház félig alsó állású. A termés gömbös-hengeres.

Megvalósult pályázat

Megvalósult program címe: Park építése

AVOP azonosító: 3.5.2.-2006-09-2424/6.12

Kedvezményezett: Tiszanagyfalu  Község Önkormányzata 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth u. 43. sz.

Kivitelező: Tiszamelléki Mélyépítő Kft. 4400 Tiszavasvári, József  A. 40.

A projekt az EU és a Magyar Köztársaság Kormánya támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult  meg.

További cikkek...