"Együtt a Morotváért" Közalapítvány

Tiszanagyfalu,Kossuth,u.43.

4463

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I     J E L E N T É S

 

 

 

?Együtt a Morotváért? Közalapítvány, kiemelkedően  közhasznú társaság.

 

Nyító egyenleg:                                                    319.264, -

Az alapítvány  bevétele SZJA 1%-ból    2009   -     5.360,-

Kamat jóváírásból                                                       631,-

-------------

Alapítvány  bevétele  összesen:                               5.991,-

Egyéb kiadások /kivonat ktg./                :      -       22.100,-

-------------

Záró egyenleg 2009.12.31-én                 :             304.655,-

 

2009  évi    banki   költségen   kívül   más   kiadás   nem   volt.

 

Az alapítvány költségvetési támogatásban nem  részesült, vagyonát  nem  használta  fel, célszerű  juttatást  nem  kapott.

Az alapítvány  vezető   tisztségviselőinek  juttatást   nem  nyújtott,  közvetlen    politikai  tevékenységet  nem  folytat, szervezete  pártoktól  független, azoknak  anyagi  támogatást  nem  nyújt.

Az   alapítvány   tevékenységének   és   gazdálkodásának   legfontosabb   adatait  / bevétel, költségek, költségvetési támogatás / hirdető táblára  kifüggesztette.

Közhasznú  szervezet   működése,   szolgáltatásai   mindenki   számára  hozzáférhetőek.

Tevékenységét  közhasznú   céljainak  megvalósítása  érdekében  végzi:

természet védelem

környezet  védelem

sport tevékenységek  végzése

 

Alapítvány   kuratóriumának  elnöke : KEMECSEI  LÁSZLÓ

 

Alapítvány címe:  ?Együtt   a  Morotváért ? Közalapítvány

4463, Tiszanagyfalu, Kossuth,u.43.

 

 

Tiszanagyfalu,2009.02.18.

 

 

KEMECSEI  LÁSZLÓ sk.

kuratórium elnöke