Tiszanagyfalui Önkéntes

Tűzoltó Egyesület

4463Tiszanagyfalu,Kossuth,u.43.

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I     J E L E N T É S

 

 

 

A Tiszanagyfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesület  2009.évi elszámolása

 

Nyító egyenleg egyszámla, pénztár        :                 7.008,- Ft.

Helyi Önkormányzat működési tám.-ra  :               50.000,- Ft.

Országos Kataszt.Védelem pályázatra    :             200.000,- Ft.

-------------

2009.évi bevétele ,nyító összesen:                        257.008,- Ft.

 

Működési  kiadások /kivonat ktg.telefon/:             61.339,- Ft.

Anyag-eszközök vásárlása                       :           162.250,- Ft.

Nevezési díj                                              :               9.500,- Ft.

Tagsági díj                                                :             15.000,- Ft.

-------------

2009.évi kiadás összesen :                                   248.089,- Ft.

 

Záró egyenleg 2009.12.31-én :                                8.919,- Ft.

 

 

Az alapítvány  vezető   tisztségviselőinek  juttatást   nem  nyújtott,  közvetlen    politikai  tevékenységet  nem  folytat, szervezete  pártoktól  független, azoknak  anyagi  támogatást  nem  nyújt.

Az   alapítvány   tevékenységének   és   gazdálkodásának   legfontosabb   adatait  / bevétel, költségek, költségvetési támogatás / hirdető táblára  kifüggesztette.

Szervezet   működése,   szolgáltatásai   mindenki   számára  hozzáférhetőek.

 

Az Egyesület  elnöke : KEMECSEI  LÁSZLÓ

 

Egyesület címe:  Tiszanagyfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesület

4463, Tiszanagyfalu, Kossuth,u.43.

 

 

Tiszanagyfalu,2009.02.18.

 

 

KEMECSEI  LÁSZLÓ sk.

Egyesület elnöke