Tiszanagyfalu Gyermekeiért Közalapítvány
a 2005. évi közhasznúsági tevékenységről


Közhasznúsági jelentés

 

 

Szöveges beszámoló

 

A Tiszanagyfalu Gyermekeiért Közalapítványt Tiszanagyfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozta létre.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60296/1998 számon 3. sorszám alatt nyilvántartásba vette, mint kiemelten közhasznú tevékenységet folytató közalapítványt.

 

  • A közalapítvány 2005. évi működésének jellemző meghatározói:a folyamatos működés feltételeinek a biztosítása a vagyonvesztés felgyorsulása ellenére,az alapítvány fenntartásának biztosítása,
  • a kapott támogatások jogszerű felhasználása.

 

A fentiek szerint mind a folyamatosság, mind a korszerű igényekhez igazított változás jellemzője volt a kuratórium tevékenységének és ezáltal a közalapítvány működésének.

A közalapítvány alapfeladatát változatlan célok - szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, rehabilitációs foglalkoztatás - teljesítésére látta el.

A közalapítvány mint önálló jogi személy 2005 évben a cél szerinti tevékenységét végezte, vállalkozói tevékenysége nem volt.

 

 

 

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése 2005

 

 Megnevezés
Előző év
Tárgyév

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1+2+3+4+5)

5

1623

1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás
5
1305

a alapítótólb központi költségvetéstől


1000

b helyi önkormányzattól


300

d egyéb 5
5

2

Pályázati úton elnyert támogatás

3

Közhaznú tevékenységből származó bevétel

4

Tagdíjból származó bevétel

5

Egyéb bevétel318


B Vállalkozási tevékenység bevétele
C Összes bevétel (A+B)
5

1623

D Közhasznú tevékenység ráfordításai
266

1510

E Vállalkozási tevékenység ráfordítási
F Összes ráfordítás (D+E) 266

1510

G Adózás előtti eredmény (B-E)H Adófizetési kötelezettség
I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
-261

113


Tájékoztató adatok
 
A Személyi jellegű ráfordítások

B Anyag jellegű ráfordítások
1510
C Értékcsökkenési leírás

D Egyéb ráfordítások

E A szervezet által nyújtott támogatások

F Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege
315

 

 

Egyszerűsített beszámoló mérlege 2005

 


Megnevezés
Előző év
Tárgyév
1 Befektetett eszközök (2 -4 sorok)


2 I. Immateriális javak


3 II. Tárgyi eszközök

4 III. Befektetett pénzügyi eszközök


5 Forgó eszközök (6 -9 sorok)
9 126
6 I. Készletek


7 II. Követelések


8 III: Értékpapírok


9 IV. Pénzeszközök
9
126
10 Eszközök összesen (1+5 sor) 9 126
11 Saját tőke (12 - 16 sorok)

121
12 Induló tőke /Jegyzett tőke

100
13 Tőkeváltozás /Eredmény

-92
14 Lekötött tartalék
9

15 Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

113

16 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből


17 Tartalék


18 Céltartalékok


19 Kötelezettségek (20 -21 sorok)

5
20 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek


21 II. Rövid lejáratú kötelezettségek

5
22 Források összesen (11+17+18+19 sor)
9
126

 

 

Tiszanagyfalu, 2006. május 29.

Dr. Szabó József Zoltán

 
a kuratórium elnöke