A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. §. (4) bekezdése alapján készített:                                                              ?Tervezet?

 

 

 

TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

 

 

 

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés becsült értéke (eFt)

Közbeszerzési eljárás fajtája

Közbeszerzési eljárás típusa

Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja (év, hó)

Közbeszerzési eljárás vége (év, hó)

 
 
 

Központi óvoda felújítása,
átalakítása

21.213

Építési beruházás

Hirdetménnyel induló általános egyszerű
közbeszerzési eljárás

2009. október

2009. december

 

2 db játszótér építése

14.803

Építési beruházás

Hirdetménnyel induló általános egyszerű
közbeszerzési eljárás

2009. november

2010. január

 

 

 

 

A közbeszerzési tervben foglalt eljárások lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásait kell alkalmazni, azzal a kikötéssel, hogy az ajánlatok bontására és értékelésére  a  Képviselő-testület 3 tagú ad-hoc bizottságot hoz létre.

 

 

Tiszanagyfalu, 2009. szeptember 30.

 

 

Kemecsei László

 

polgármester