Tiszanagyfalu község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati határán található, szép Tisza menti környezetben, a megyeszékhelytől 30 km-re. Átlagos kisközség, lakosainak száma 1650 fő. A Községi Önkormányzat irányítása alá tartozik még a 6 km-re fekvő Virányos 371 lélekszámmal. /Lakossági összlétszám 2021 fő/.
Aktívan dolgozók az összlétszám 23 %-a. Évszaknak megfelelően alkalmi mezőgazdasági munkát vállal 60-70 fő.
Munkanélküli járadékban, jövedelempótló támogatásban részesül 7,5 %. GYES-en, GYED-en lévők és a nyugdíjasok az összlakosság 41 %-át alkotják.
Munkanélküliséget 1991-ig a helyi termelőszövetkezet kínált, mely jogutód nélkül 1992-ben megszünt. Jelenleg a községben 30 fő nő dolgozót alkalmaz a TISZATEX Kft., mely ruhaipari tevékenységet folytat. A dolgozó felnőtt lakosság a környéken és a megyeszékhelyen dolgozik, küzdve a mindennapos bejárás gondjaival. A végbement társadalmi változások következtében a mezőgazdasági földterületek egyéni - magánkézbe kerültek.
A faluban 10 alatt, alig 5 főre tehető azon gazdálkodók száma, akinek a birtokában lévő földterület meghaladja a 30 hektárt. A földműveléssel foglalkozók nagy része 0,5- 3 hektár közötti területet birtokol. Ezek a viszonyok, szinte feudális állapotokat tükröznek.
Az elmúlt 14 év alatt óriásit fejlődött a község infrastruktúrája. Természetesen a víz, a villany mára már 100%-ban kiépített. 1992-ben kezdett kiépülni a telefonhálózat, a vezetékes gáz. Ma már 370 lakásban működik telefon és a lakosság több mint 50 %-a fűt gázzal.
Figyelemre méltó beruházás eredménye a gyógyszertár, a fogorvosi rendelő és 1993-ban a tornaterem megépítése.
Folyamatosan alakították ki az úthálózatot, nagy jelentőséggel bírt a virányosi település ezirányú fejlesztése is. A közeljövő nagyon fontos feladata a szennyvízhálózat kiépítése.
A községi önkormányzat óvodát működtet Tiszanagyfaluban és Virányoson 96 fős gyermeklétszámmal. Egy nyolc évfolyamos általános iskolát, jelenleg 233 tanulóval. A virányosi iskolások a tiszanagyfalui Körzeti Általános Iskolába utaznak naponta. /40-50 fő/.
A közlekedési lehetőségek javultak az utóbbi időben, ma már közvetlenül autóbusszal megközelíthető a megyeszékhely. Korábban csak a 3 km-re fekvő Rakamazról utazhattak vonattal a falu tanulói, dolgozói.
Népességi mutatók: Évente a természetes szaporulat a községben 20-22 fő. A halálozások száma jóval magasabb. Jellemző, hogy a fiatalabb generáció elvándorol a községből.
A külföldi népesség letelepedése a rendszerváltás után nem számottevő: 15-20 fő.
Községünkre is vonatkozik a megyére általában megfogalmazott megállapítás, hogy rosszak a szociális viszonyok és a foglalkoztatási gondokkal társuló szegénység ellehetetleníti a lakosság nagy részét.