Tiszanagyfalu Gyermekeiért Közalapítvány
a 2002. évi közhasznúsági tevékenységről

Közhasznúsági jelentés

 

Szöveges beszámoló

A Tiszanagyfalu Gyermekeiért Közalapítványt Tiszanagyfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozta létre.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60296/1998 számon 3. sorszám alatt nyilvántartásba vette, mint kiemelten közhasznú tevékenységet folytató közalapítványt.

A közalapítvány 2002. évi működésének jellemző meghatározói:

  • a folyamatos működés feltételeinek a biztosítása a vagyonvesztés felgyorsulása ellenére,
  • az alapítvány fenntartásának biztosítása,
  • a kapott támogatások jogszerű felhasználása.

A fentiek szerint mind a folyamatosság, mind a korszerű igényekhez igazított változás jellemzője volt a kuratórium tevékenységének és ezáltal a közalapítvány működésének.

A közalapítvány alapfeladatát változatlan célok - szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, rehabilitációs foglalkoztatás - teljesítésére látta el.

A közalapítvány mint önálló jogi személy 2002 évben a cél szerinti tevékenységét végezte, vállalkozói tevékenysége nem volt.

 

A közalapítvány gazdálkodása, vagyoni helyzete
(FT-ban)

 

2002. évi nyitó egyenleg:

285.638

2002. évi záró egyenleg:

166.392

 

 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel összesen:

147.677

Ebből: kamatbevétel:

6.019

SZJA 1 %-ából származó:

121.658

Támogatásból származó:

20.000

 

 

Közhasznú tevékenység összes költsége:

266.923

Cél szerinti juttatás:

265.300

Működési költség:

1.623

Előbbi adatok alapján az alapítvány tőkeváltozása / vagyonvesztése -119.246 Ft volt.

Összességében az alapítvány az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét.

 

Kimutatás a Tiszanagyfalu Gyermekeiért Közalapítvány 2002. évi gazdálkodásáról

 

2002.. január 01-i nyitó egyenleg    
285.638
Bevételek:      

Támogatás SZJA 1%

121.658
   

Bankkamatok

6.019
   

Egyéb támogatások

20.000
   
   
+147.677
 
Kiadások:      

Bankköltségek

1.623
   

Alapítványi célú költségek

265.300
   
Ezek megoszlása      

tanulók támogatása

115.300
   

nyári táborozás

60.000
   

játékok vásárlása

90.000
   
   
-266.923
 
2002. december 31-i záró egyenleg    
166.392

 

2002. évi eredmény levezetése  

Bevételek

147.677

Kiadások

-266.923

Tőkeváltozás

-119.246
   
Induló vagyon
285.638
Tőkeváltozás
-119.246
Záró vagyon
166.392

 

2002. évi eredmény levezetése számlaösszefüggések szerint  
   

Jegyzett tőke

100.000

Előző évek áthozott eredménye

185.638

Mérleg szerinti eredmény

-119.246

Saját tőke

166.392
   
2002. évi záró vagyon
166.392

 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2002. évben

 

Megnevezés
Előző évi összeg
Tárgyévi összeg
Változás
(+ -)
Saját tőke összesen
285.683
166.392
-119.246
Jegyzett tőke
100.000
100.000
 
Előző évek áthozott eredménye 2001-ig
185.638
-119.246
 
Tőkeváltozás
185.638
-119.246
+66.392
Tárgyévi eredmény  
-119.246
-119.246

 

Kimutatás a kapott támogatásokról
2002. évben

 

Támogató megnevezése
Támogatás
előző évi
összege
tárgyévi
Változás
(+ -)
SZJA 1 % (APEH)
110.553
121.658
+11.105
Jogi ill. magánszemélyektől
65.000
20.000
-45.000
Összesen
175.553
141.658
-33.895

 

Tiszanagyfalu, 2003. május 28.

 

Dr. Szabó József Zoltán
a kuratórium elnöke